Organisaation ja strategian tarkistuslista

Seuran organisaation ja strategian tarkistuslista (ESLU)
Asia Kyllä Ei      

Missä dokumentissa?

Milloin päivitetty?

Seuran organisaatiokaavio      
piirretty / kuvattu selkeästi      
vastuuhenkilöt kirjattu kuvaukseen      
kaavio nähtävillä www-sivuilla      
päivitetty / vastaa nykytilaa      
hallinnon lisäksi urheilutoiminnan kaavio      
Hallitus      
jäsenille osoitetut vastuualueet      
vastuualueiden sisältö ja tavoitteet kirjattu auki      
vastuu alueet kaikkien nähtävillä (www-sivut)      
henkilöiden / vastuualueiden toimintaympäristö kuvattu      
hallituksen toimintatavat kirjattu (hallintosääntö ym.)      
hallituksen jalkautumisesta sovittu / kirjattu      
Muut seuran avaintoimijat / avainroolit      
vastuut ja tehtävänkuvaukset kirjattu      
edelliset on tarkastettu ja päivitetty vuoden aikana      
henkilöiden ja vastuualueiden toimintaympäristö kuvattu      
Seuran strategia      
on kirjallisena      
strategia sisältää kuluvan vuoden      
jaettu ja viestitetty seuralaisille      

Seuran strategia sisältää

     
toiminta-ajatuksen (missio, miksi olemme olemassa)      
vision, näkymän tulevasta vuonna 2020      
seuran arvot      
arvovalinnat perusteltu ja avattu tarkemmin      
nykytilan arvion (OSA, SWOT ym. joku muu)      
arvioitu osa-alueita      
 • organisaatio  
     
 • henkilöstö
     
 • urheilutoiminta
     
 • toimintaympäristö (ja asema siinä)
     
 • taloudenhoito
     
 • markkinointi
     
 • viestintä
     
 • seura yleisesti
     
Tavoitteiden seuranta ja muuttaminen      
sovittu toimintamalli strategian seurantaan (kirjattu)      
sisälletty vuosikelloon (onko vuosikelloa?)      
Seuran säännöt      
on tarkastettu ja ovat ajan tasalla      
ovat kaikkien jäsenten luettavissa (esim. nettisivuilla)      
Seuran toimintasuunnitelma      
löytyy kirjallisena      
sisältää näkemyksen nykytilastasta      
perustuu seuratoiminnan arviointiin      
sisältää määritellyt ja mitattavat tavoitteet      
Seuran toimintakertomus      
löytyy kirjallisena      
perustuu toimintasuunnitelmaan      
Seuran talous      
kirjallinen ohjeistus eri toimintaryhmille taloudenpidosta      
 • kirjanpito
     
 • matkustussäännöt
     
 • varainhankinta
     
seuran kouluttaa uudet toimijat talouden osa-alueella      
maksut ja jäsenedut kirjallisena ja jäsenten nähtävillä      
seuran ly-tunnuksen alaiset tilit käytössä      
      

 Lähde: Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu (ESLU)