Sinettiseura

Seura on ollut Sinettiseura vuodesta 2001 lähtien

 

Sinettiseura kriteerit täältä

Auditointi 24.10.2017

 

ARVIO SINETTIKRITEERIEN TÄYTTYMISESTÄ

 

Sinettiseuranne on auditoitu. Alla oleva viesti on Suomen Olympiakomitean Sinettiseura-auditointijärjestelmän lähettämä tiivistelmä auditointilomakkeen sisällöstä.

Auditoinnin perustiedot

Lajiliitto

Suomen Judoliitto

Seura

Loviisan Seudun Judoseura Arashi

Auditointipäivämäärä

24/10/17

Seuraava auditointipäivämäärä

24/10/20

Auditoija1 nimi

Juha Turunen

Auditoija2 nimi

Taavi Forssell

Auditoija3 nimi

Jätetty tyhjäksi

Auditoija1 s-posti

 

Auditoija2 s-posti

 

Auditoija3 s-posti

Jätetty tyhjäksi

Seuran yhdyshenkilö

Niklas Hurmerinta

S-posti

puheenjohtaja@arashi.fi

Osoite

Jätetty tyhjäksi

Lapsien määrä

41

Ohjaajien ja valmentajien määrä

4

Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa -arviointikriteerit

Seura noudattaa yhdistyslakia ja seuran talous on hyvin hoidettu

Hyvä

Seuralla on kirjallinen toimintalinja

Hyvä

Seuralla on ohjeet joukkueiden/ ryhmien taloushallinnon hoitamisesta

Hyvä

Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua seuran toiminnan toteuttamiseen tasavertaisina aikuisten rinnalla.

Hyvä

Seura edistää yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua toimintaan varallisuudesta, etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, vammasta tai muusta yksilöön liittyvästä syystä riippumatta ja toimii syrjinnän ehkäisemiseksi

Hyvä

Seura järjestää monipuolisia tapahtumia ja kilpailuja

Riittävä

Seura on tietoinen lasten ja nuorten turvallisuutta edistävistä toimintatavoista ja niitä koskevista suosituksista. Seuralla on toimintamalli turvallisuuden edistämiseksi.

Riittävä

Seura noudattaa maltillisuutta lasten urheilun kustannuksissa

Erinomainen

Seura tekee yhteistyötä muiden seurojen ja sidosryhmien kanssa.

 

Seura tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä koulujen kanssa

Hyvä

Seurassa kiitetään ja palkitaan toimijoita

Hyvä

Seuran ohjaus- ja valmennustoiminta on suunnitelmallista kaikissa ryhmissä.

Riittävä

Seurassa on suunnitelma, miten uudet ihmiset perehdytetään seuran toimintaan.

Riittävä

Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja sitä tuetaan.

Riittävä

Ryhmissä on ohjaajia/ valmentajia vähintään yksi ohjaaja/10 lasta. Paikalla on vähintään yksi täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

Erinomainen

Seurassa on sovittu, miten asioista viestitään.

Hyvä

Viestintä on avointa ja ajan tasalla olevaa

Riittävä

Ryhmillä/ Joukkueilla on käytössä toimivat viestintävälineet.

Hyvä

Seuran nettisivuilta löytyvät toimintalinja sekä yhteystiedot ja vastuualueet.

Erinomainen

Seura, joka on saanut Sinetin, pitää Sinettiä esillä seuran viestinnässä sekä viestii nettisivuilla siitä, mitä Sinettiseura-tunnus tarkoittaa.

Hyvä

Innostuksesta intohimoon -arviointikriteerit

Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt lapsille ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassa

Kyllä

Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt nuorille ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassa

Kyllä

Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt valmentajille ja seuratoimijoille, ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassa

Kyllä

Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt vanhemmille ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassa

Kyllä

Seurassa on hyvä ja kannustava ilmapiiri.

Erinomainen

Lasten urheilemisessa näkyy innostus ja ilo.

Erinomainen

Lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan omaan harjoitteluun, valmennukseen ja kilpailuihin vaikuttaviin päätöksiin.

Riittävä

Seuralla on yhteisiä seurahenkeä vahvistavia tilaisuuksia. Ryhmillä /joukkueilla on omia yhteishenkeä nostattavia tapahtumia.

Hyvä

Urheilun Pelisääntökeskustelut on käyty lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa.

Erinomainen

Monipuolisista liikuntataidoista vahvoihin lajitaitoihin ja hyvästä fyysisestä harjoitettavuudesta systemaattiseen harjoitteluun -arviointikriteerit

Lasten/ nuorten kokonaisliikuntamäärää seurataan

Riittävä

Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen

Hyvä

Monipuolisuus: Lapsilla on ohjelmassa muiden lajien harjoittelua varsinkin sellaisilla lapsilla, jotka harjoittelevat seurassa useita kertoja viikossa - miten monipuolisuus näkyy harjoituskerran sisällä. Seura ei estä muiden lajien harrastamista.

Erinomainen

Harjoitukset ovat hyvin organisoituja. Ne varmistavat jokaiselle osallistujalle mahdollisimman paljon suorituksia

Hyvä

Seura tarjoaa eri tavalla kehittyneille / motivoituneille tai erityistarpeita omaaville lapsille ja nuorille vaihtoehtoja harrastamiseen. Seura voi olla pelkästään profiloitunut kilpa- tai harrasteurheiluseuraksi ja on kertonut siitä selvästi omassa viestinnässään.

Hyvä

Lapsella ja nuorella on mahdollisuus seurata omaa kehittymistään taidoissa ja fyysisissä ominaisuuksissa.

Riittävä

Urheilullisesta elämäntavasta terveeksi urheilijaksi -arviointikriteerit

Edistetään urheilullisia elämäntapoja (lepo, ravinto, päihteettömyys, riittävä liikunnan määrä, henkinen hyvinvointi) ja seurataan niiden toteutumista

Riittävä

Viestitään lasten vanhemmille, valmentajille sekä lapsille että nuorille urheilullisista elämäntavoista huomioiden eri ikätasot.

Riittävä

Vanhemmille kerrotaan monipuolisen harjoittelun merkittävyydestä sekä lasten kehityseroista

Riittävä

Toiminnassa mukana olevat aikuiset toimivat esimerkillisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessaan

Erinomainen

Kilpaileminen ja harrastaminen kehittävät -arviointikriteerit

Kilpaileminen ja harrastaminen on lapsille innostavaa

Erinomainen

Seuralla on yhteisesti sovittu toimintatapa: miten sovitaan, mihin kilpailuihin tai turnauksiin osallistutaan. Päätettäessä asioista kuunnellaan vanhempia sekä lapsia ja nuoria.

Hyvä

Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan.

Erinomainen

Seurassa, jossa on tasojoukkueita ja -ryhmiä on etukäteen sovittu miten joukkueet muodostetaan sekä miten joukkueesta toiseen siirtyminen on mahdollista ja miten asiasta viestitään.

Riittävä

Ilmapiiri on sellainen, että lapset / nuoret, voivat aidosti kertoa omia fiiliksiä omasta kilpailuun osallistumisesta ja suoriutumisesta.

Erinomainen

Huomio on suoritusten onnistumisen arvioinnissa sijoitusten sijaan.

Erinomainen

On arvokasta myös harrastaa liikuntaa/ urheilua osallistumatta kilpailuihin.

Hyvä

 

Kommentit ja huomiot

Perustiedot kommentti

Auditoinnin aluksi käytiin läpi Sinettiseurakriteerit. Vastuullisten neljän ohjaajan lisäksi on 2-3 apuohjaajaa. Jäsenien ja ohjaajien lukumäärää on pyritty suunnitelmien mukaan kasvattamaan, mutta tässä ei oikein olla onnistuttu.

Toimintaympäristö kommentti

Seuralla on haasteena kaupungin toimintaympäristö, jossa ei ole esimerkiksi ammattikouluja yms., jolloin muut lähikaupungit ja alueet imevät nuoret pois toiminnasta. Valtaosa harrastajista on lapsia. Tilat vuokralla yksityiseltä toimijalta, mikä on kallista, kaupunki tukee noin yhden kuukauden vuokran verran vuodessa. Sali on kuitenkin jatkuvasti käytössä. Seura on pyrkinyt rakentamaan taloudellista puskuria säästötilin muodossa. Seuralla on viestinnästä vastaava, joka hoitaa kaiken viestinnän. Nettisivujen info on osin puutteellista / vanhentunutta. Nuoria otetaan mukaan vetäjiksi harjoituksiin. Kaikki saavat antaa palautetta ja seurassa tehdään myös palautekysely, joka on avoin kaikille. Koulujen kanssa tehdään yhteistä ja seura järjestää tapahtumia sekä talkootoimintaa varainkeruun muodossa. Kirjallisia ohjaajien osaamisen kehittämissuunnitelmia ei ole seurassa tehty, mutta kouluttautumaan kehotetaan ja seura maksaa ohjaajien kouluttautumisesta aiheutuvat kulut.

Innostuksesta intohimoon kommentti

Ryhmät ovat kirjanneet kaikki omat pelisääntönsä. Lapsi-aikuisryhmillä voidaan pitää pienten lasten vanhempia mukana toiminnassa ja ryhmissä paljon intoa tekemiseen. Judoharjoituksia seuraa tarjoaa monipuolisesi eri ikäryhmille, alle 1-vuotiaista aikuisiin. Tyytyväisyyskysely on sama ja avoin kaikille. Palaute käsitellään seurassa ja tarvittaessa tietyn ryhmän ja yksilöiden kanssa. Pelisääntökeskustelut käydään kaikkien ryhmien kanssa.

Lajitaidot ja harjoittelu kommentti

Harjoittelemaan pääsee lähes päivittäin eri ryhmissä. Kausisuunnitelmia ei ole seurassa tehty, jokaisella ohjaajalla on oma tyylinsä ja toisaalta vapautensa vetää itsensä näköisiä harjoituksia. Seurassa ollaan avoimia ja kannustavia myös muiden urheilulajien harjoittelemiseen. Suositellaan seuralle käytettäväksi Kasva Urheilijaksi testejä.

Urheilulliset elämäntavat kommentti

Seurassa ollaan avoimia ja kannustavia myös muiden urheilulajien harjoittelemiseen. Tupakoivat aikuiset on salin lähistöltä saatu siirrettyä muualle (huomio jo edellisessä auditoinnissa). Terveellisiä elämäntapoja edistetään, mutta siinä voisi olla seurassa kehittämisen kohdetta. Seuran jäsenet on kovin nuoria, joilla ei suurempia ongelmia näillä alueilla ole. Kehotetaan riittävään liikuntaan, lepoon ja ravintoon.

Kilpaileminen ja harrastaminen kommentti

Kilpailevia nuoria on muutamia, aikuisia vähän. Kotisalikisoja järjestetään 1-2 kpl vuodessa, jotka ovat avoimia kaikille seuran jäsenille ja niissä paljon osallistujia. Seura maksaa osallistumismaksuja kilpailuihin ja kannustaa niissä käymiseen. Kilpailuihin osallistuneet ovat saaneet jopa kirjoittaa itse kilpailukokemuksestaan paikallislehteen. Kilpailijoilta kysellään itseltään palautetta suorituksistaan otteluissa, voitettuja ja hävittyjä otteluita analysoidaan samalla tavalla.

Kehityskohteet

Ohjaajille olisi hyvä laatia kehityssuunnitelmat. Kannustetaan Kasva Urheilijaksi -testien aktiiviseen käyttöönottoon ja tätä kautta urheilullisten elämäntapojen sisäistämiseen harrastajille ja myös lasten vanhemmille. www.kasvaurheilijaksi.fi Kannustetaan edelleen yhteistyöhön muiden urheilulajien ja yhteisöjen kanssa, erityisesti markkinoinnin ja näkyvyyden näkökulmasta.

Jatkotoimet

Jätetty tyhjäksi

Seuran terveiset

Yhteisharjoitukset, onko toimintaa, jos on, missä? Judoliiton 60-vuotisjuhlat, milloin ja missä?

Ideat

Yhteinen hyvä seurojen välillä, rohkeutta toimia itse ja tarttua toimeen.

Terveisiä seuralle

Hyvää jatkoa hienolle toiminnalle!

Sinetin status

Onneksi olkoon! Seura täytti kaikki Sinettiseurakriteerit ja on näin oikeutettu käyttämään Sinettiseuran laatumerkkiä.