Arashi jatkaa Sinettiseurana

11.2.2013


Maanantaina 11.2.2013 Judoliiton edustajat Marita Kokkonen ja Sanna Pyykönen sekä Nuori Suomen edustaja Eija Alaja kävivät auditoimassa Sinettiseuraa varten.

Auditoinnin tuloksena Arashi jatkaa edelleen Sinettiseurana.

Raportin tulokset:

ARVIO SINETTIKRITEERIEN TÄYTTYMISESTÄ

Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys *

1. Lapsen ja nuoren parhaaksi
2. Kannustava ilmapiiri
3. Yhdessä tekemisen kulttuuri

Erinomainen

 

Yhteenveto keskustelusta

Auditointitilaisuudessa paikalla oli Puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja ohjaajien lisäksi paikalla myös lasten vanhempia ja lapsia ja nuoria.
Vanhempia kannustetaan mukaan vaikkakaan ei aina onnistuneesti, helpommin on saatu ihan pienimpien lasten junioreita mukaan. Lapsia ja nuoria osallistetaan harjoituksissa, juniorit saavat itse vetää usein alkulämmittelyitä itse harjoituksissa. Näytöksessä 7 vuotias tyttöjudoka veti muksujudoryhmän demoharjoituksen.
Kiitosta osataan antaa puolin ja toisin; jokaiselle pikkujoululeirille osallistuneelle (leiriläisenä tai järjestelyihin) annettiin diplomi, ja myös juniorit osaavat kiittää vetäjää hyvästä harjoituksesta.

Kaikki seuran tapahtumat ovat päihteettömiä ja salin läheisyydessä ei saa tupakoida. Myös energiajuomien tarpeettomuudesta on lapsia valistettu.

Ristiriitatilanteitakin seurassa on ollut ja ne on saatu ratkottua ilman että vaikuttaa kriittisesti seuran toimintaan.

Yhteistyötä muiden seurojen kanssa on ja yhteistyö myös kunnan kanssa toimii hyvin.

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää

Mikäli seura ei täyttänyt kriteereitä, miten on sovittu jatkettavan

Harjoitteleminen ja kilpaileminen *

4. Monipuolisuus, riittävä määrä ja kehitystason huomiointi
5. Elämykset ja haasteet
6. Oppiminen ja kehittymisen mittaaminen

Hyvä

 

Yhteenveto keskustelusta

Kaikilla ryhmillä on kausisuunnitelmat, ja seuralla on käytössä harjoitusseuranta. Erityisryhmää ei ole, vaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia harjoittelee ikäryhmänsä mukaisissa ryhmissä. Seuralla on valmius perustaa erityistä tukea tarvitseville lapsille oma ryhmä, jos tulee kysyntää

Valmennuksen linjaukset on kirjattu toimintalinjaan. Lasten liikunnan suosituksista on tiedotettu vanhempia pelisääntökeskustelujen yhteydessä.

Keskusteltiin Kasva Urheilijaksi -konseptista. Tästä oliva kuulleet mutta eivät ole testejä käyttäneet.

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää

Kasva Urheilijaksi -testit nuorille käyttöön.
Kotitehtäviä judosta (harjoitteita, judotekniikoiden katsomista netistä) lapsille ja nuorille aina välillä.

Mikäli seura ei täyttänyt kriteereitä, miten on sovittu jatkettavan

Ohjaaminen ja valmentaminen *

7. Osaava ja innostava ilmapiiri
8. Erilaisten yksilöiden huomiointi
9. Urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen

Hyvä

 

Yhteenveto keskustelusta

Ohjaajat ovat olleet mukana toimintalinjan tekemisessä.
Judokan urapolkua on käyty läpi seurassa ja se on myös esillä salin seinällä.
Jokaisessa harjoituksessa pyritään siihen että paikalla olisi vähintään kaksi ohjaajaa ryhmässä. Seurassa on hyvä tilanne apuohjaajien suhteen, niitä on riittävästi tarjolla.

Tavoitteena on 16 koulutettua ohjaajaa vuoteen 2016 mennessä, tällä hetkellä ohjaajia on 9. Omalle salillle on keväälle 2013 suunnitteilla Judon Perusteet ja Oppimisen ja Opettamisen perusteet -koulutukset. Samassa yhteydessä olisi tavoitteena kouluttaa oma seurakouluttaja, jolla on oikeus kouluttaa Judon Perusteet -koulutuksia. Lisäksi on suunnitteilla Terve Urheilija -koulutus.Kaikista judoliiton koulutuksista tiedotetaan ohjaajia ja kannustetaan osallistumaan koulutuksiin. Seura maksaa ohjaajien koulutukset. Loviisasta on ollut hyvin osallistujia Judoliiton koulutuksissa.

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää

Kirjallinen koulutussuunnitelma ohjaajille olisi hyvä olla..

Mikäli seura ei täyttänyt kriteereitä, miten on sovittu jatkettavan

Viestintä ja organisointi *

10. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus
11. Selkeät roolit ja toimintatavat
12. Toiminnan aktiivinen kehittäminen

Hyvä

 

Yhteenveto keskustelusta

Pelisääntökyselyt on tehty ja yhteiset pelisäännöt ryhmittäin löytyvät salin seinältä. Myös tyytyväisyyskyselyitä toiminnasta tehdään ja palaute on ollut pääsääntöisesti hyvää.
Tieto kulkee hyvin ja tiedotuskanavia on useita. Seuralla on selkeiden nettisivujen lisäksi omat sivut Facebookissa.
Roolitus seurassa on ollut selkeää ja nyt on vielä toimintalinjaan kirjattunakin.

Seuran taloudellinen tilanne on hyvä. Osa-aikaisen toiminnanohjaajan palkkaaminen suunnitteilla vielä vuoden 2013 aikana. Lisäksi suunnitteilla palkata kesätyöntekijä päiväleiritoimintaan kesälle 2013. OKM:n Seuratukea ja ELY-keskuksen Lasten ja Nuorten liikunnan paikallista kehittämisavustusta on tarkoitus hakea alkuvuodesta 2013.

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää

Toimintalinja sovittu laitettavaksi seuran internet-sivuille helmikuun 2013 loppuun mennessä.
Viestintäsuunnitelman tekemistä ehdotetaan, siihen kirjataan kuka vastaa mistäkin viestinnästä ja viestintätavoista.

Mikäli seura ei täyttänyt kriteereitä, miten on sovittu jatkettavan

MUITA HAVAINTOJA JA TARKENNUKSIA SEURAN TOIMINNASTA

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää

SEURAN TERVEISIÄ LAJILIITTOON / NUOREEN SUOMEEN:

Terveiset lajiliitoon / Nuoreen Suomeen

Seura kaipaa sparrausta OKM:n seuratuen hakemiseen. Sitä saa joko liikunnan aluejärjestöstä (ESLU) tai Judoliitosta. Judoliitossa auttaa Koulutus- ja nuorisopäällikkö Sanna Pyykönen.

YHTEENVETO AUDITOINNISTA

Onneksi olkoon! Seura täytti kaikki Sinettiseurakriteerit ja on näin oikeutettu käyttämään Sinettiseuran laatumerkkiä.

Terveisiä seuralle

Palataan seuratukiasioissa! Jatkakaa samaan malliin ja onnea toiminnanohjaajan palkkaukseen, se on hieno askel seuralle.

Seuraava auditointi on

Kolmen vuoden kuluttua