HARJOITUKSET JATKUVAT VAIHEITTAIN

4.5.2021


SEURAA HARJOITUSKALENTERISTA MILLOIN RYHMÄSI HARJOITUKSET OVAT.

Harjoittelemme terveysturvallisesti, muista voimassa olevat koronaohjeet ja suositukset.

Loviisan kaupunki 12.5.2021

Harrastustoiminta

Kaupungin tiloissa järjestetty ohjattu ryhmäharrastustoiminta aikuisille (yli 20-vuotiaat)

 • ryhmäharrastustoiminta ulkotiloissa sallitaan 17.5.2021 alkaen
 • ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa keskeytetään 31.5.2021 saakka

Kaupungin tiloissa järjestetty ohjattu ryhmäharrastustoiminta lapsille ja nuorille (20-vuotiaat ja sitä nuoremmat)

 • ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa avataan 29.4.2021
 • ryhmäharrastustoiminta ulkotiloissa on avattu jo aiemmin, 21.4.2021 alkaen

Ohjatussa harrastustoiminnassa on noudatettava seuraavia terveysturvallisuusohjeita:

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Vuoroja ei jaeta ulkopaikkakuntalaisille.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Ulkokenttien pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Sisällä tapahtuvassa toiminnassa on yllä mainittuja terveysturvallisuusohjeiden lisäksi noudatettava myös seuraavia ohjeita:

 • Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä yhtä aikaa edellyttäen, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
 • Lapsia harrastukseen saattavat henkilöt, kuten vanhemmat, eivät voi tulla sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyitä.

Henkilömäärän valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.

Loviisan kaupunki suosittelee myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja rajauksia ja turvallisuusohjeita järjestämässään lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.