Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Loviisan seudun judoseura Arashi ry
Chiewitzinkatu 13
07900 LOVIISA

sähköposti: puheenjohtaja@arashi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Jäsentietojen ylläpito jäsensuhteiden hoitoa varten.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä:

Jäsenrekisteri sisältää henkilöistä seuraavia tietoja: Nimi- ja osoitetiedot, syntymäaika, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteita, laskutustietoja sekä harrastettavaan lajiin liittyviä tietoja.

Jäsentietojen poistaminen ja muuttaminen

Mikäli jäsen haluaa poistaa tai muuttaa hänestä Judokerhon toimintaa varten kerätyt rekisteriselosteen mukaiset tiedot, tulee hänen ottaa yhteyttä tietojen poistamiseksi tai muuttamiseksi Arashin puheenjohtajaan sähköpostitse puheenjohtaja(at)arashi.fi. Alaikäisen jäsenen kohdalla tietojen poistaminen tai muuttaminen tapahtuu hänen laillisen huoltajansa pyynnöstä.

Mikäli jäsen lopettaa judon harrastamisen Arashissa, tulee tästä ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja(at)arashi.fi. Lopettaneen jäsenen tiedot poistetaan Arashin jäsenrekisteristä jäsenyyden päättymisvuoden loppuun mennessä.

Rekisteriin merkitylle henkilölle (tai hänen huoltajalleen) toimitetaan pyydettäsessä ote hänestä tallennetuista tiedoista ja hänellä on oikeus tietojen oikaisuun.

Tietojen luovutus:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Arashin Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

Päivitetty 2.9.2019